Tecken som stöd

TECKEN SOM STÖD (TSS)

 

När jag läste på Logopedprogrammet i Linköping fick vi en uppgift som jag möjligtvis lade ett par timmar mer på än vad som krävdes för godkänt resultat. Vi skulle presentera en saga, en låttext, eller en dikt skriftligt och muntligt arrangerade ihop med TSS-symboler. Jag valde Ivar Arosenius "Kattresan" för mitt projekt.

 

Följ länken nedan för att komma till den skriftliga presentationen, där tydliga bilder på teckenstödet finns utsatta.

Kattresan med Tecken som stöd

 

Komplettera gärna min TSS – version av Ivar Arosenius Kattresan med den digitaliserade originalutgåvan (inklusive bilder) som finns publicerad på Litteraturbanken:

Kattresan av Ivar Arosenius (originalutgåva)

 

 

Jag vill även framföra ett varmt tack till Specialpedagogiska skolmyndigheten för tillåtelse att använda teckenbilder från Bildbas Ritade TeckenTM.